Notar


NOTAR

Frankrike er et sikkert land for kjøp og salg av eiendom. Overdragelse av eiendom skjer etter strenge regler og foregår alltid via en notar. Den franske notaren er en offisiell tjenestemann som arbeider for den franske stat. Det er en person med juridisk utdannelse, med spesialisering innenfor eiendom.

Han er en nøytral person som beskytter så vel kjøper som selger. Det er han som redigerer salgsavtalen. Alle eiere av eiendommen hele 30 år tilbake i tiden sjekkes opp for å gjøre seg sikker på at det ikke finnes heftelser på den. Når alle dokumentene er klare, kaller han inn partene for signering.

Det er meget viktig at alle parter gjøres forstått med enhver detalj i kontrakten, og er det nødvendig framskaffes det statsautoriset oversetter for kjøper. Du som kjøper vil hele tiden få mulighet til å stille spørsmål, og sikre at du har forstått alt. Notaren står ansvarlig for dette, og du kan også komme tilbake til ham i ettertid om det skulle dukke opp nye punkter du vil ha svar på.

Hva hjelper vi deg med:

• Etter undertegnet reservasjonskontrakt bistår vi i kommunikasjonen mellom kjøper, utbygger/selger og notar.

• Vi forklarer for deg salgsprosessen i Frankrike og hjelper deg med de ulike dokumentene som notaren sender deg.

• Vi følger opp og organiserer møte hos notaren for underskrivelse av de endelige salgsdokumentene. Vi varsler notaren om eventuelt behov for statsautorisert oversetter for våre utenlandske kunder som ikke snakker godt nok fransk.

En endelig signatur vil vanligvis finne sted 2-4 måneder etter undertegnet reservasjonskontrakt, avhengig om det dreier seg om kjøp av nytt eller eksisterende eiendom.

Utskrift

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline