Notariusz

Francuski notariusz jest urzędnikiem ministerialnym, który wykonuje działalność publiczną. Jego główne zadania to redakcja aktów notarialnych lub umów, w celu nadania im autentyczności, w tym aktów sprzedaży nieruchomości.


• Od momentu podpisania kontraktu rezerwacji zapewnimy łączność między nabywcą, deweloperem lub sprzedawcą oraz notariuszem zajmującym się sporządzeniem aktów własności.

• Wyjaśnimy dokładnie proces nabywania nieruchomości we Francji oraz pomożemy Wam zaznajomić się i zrozumieć różne dokumenty przygotowane dla Was przez notariusza.

• Będziemy Wam towarzyszyć, aż do momentu podpisania u notariusza wszelkich niezbędnych dokumentów, a jeśli to konieczne, dla klientów zagranicznych umówimy również tłumacza przysięgłego.

• Zazwyczaj podpisanie dokumentów u notariusza następuje w przeciągu 2 - 4 miesięcy od momentu podpisania kontraktu rezerwacji w zależności od tego, czy nieruchomość kupowana jest na rynku pierwotnym czy wtórnym.

Drukuj