Assistanse ved overlevering

FORSIKRING

Når nøklene overrekkes kjøper, tar forsikringen til selger eller utbygger slutt. Fra da av må kjøper ha sin egen forsikring mot skader og tyveri.

Vi gir deg gjerne tilbud fra forsikringselskaper vi kjenner, ved å oppgi type bolig og summen du vil være forsikret for. Vi har opparbeidet et godt forhold til selskaper med internasjonalt renommé, og kan ordne dette meget raskt.

TILKOPLING AV VANN OG ELEKTRISITET

Dersom kjøper ønsker det, hjelper vi til med tilkopling av vann, elektrisitet og telefon, slik at dette kan komme i orden så raskt som mulig.

Utskrift