Abiks kinnisvara soetamisel

KINDLUSTUS

Võtmete üleandmise päeval tekib endise omaniku volituste lõppedes uuel omanikul kohustus sõlmida kaskokindlustus kinnisvara kasutamisega seotud riskide katmiseks võimalike kahjude tekkimisel kolmandatele isikutele.

Teie soovil võime me aidata kindlustusfirma leidmisel, mis pakuks sobivat kindlustuslepingut. Arvestades meie häid suhteid rahvusvaheliselt tunnustatud kindlustuskompaniidega, võtab see vaid mõne minuti.

 

VEE- JA ELEKTRIÜHENDUS

Ostja soovil võime pakkuda oma abi ka veetrasside rajamisel ja ühisveevärgiga ühendamisel, elektri sissetoomisel või telefoniühenduse loomisel võimalikult vähese ajakuluga.

Prindi