Notar

Prantsuse notar on valitsusametnik, kes töötab avalikus teenistuses. Tema peamine roll on lepingute ja õiguslike dokumentide ettevalmistamine ning kinnitamine, milliste hulka kuuluvad ka kinnisvara müügilepingud ja omandiõiguse üleminekut tõendavad dokumentid.

• Broneerimislepingu sõlmimisest alates vahendame me suhtlust ostja, müüja või arendaja ning tehingut vormistava notari vahel;

• Selgitame ostuprotsessi Prantsusmaal ja aitame mõista notari poolt koostatavate dokumentide sisu;

• Toetame klienti lepingute allkirjastamiseks aegade kokkuleppimisel ning vajadusel organiseerime ka vannutatud tõlgi osalemise lepingu sõlmimise juures;

• Reeglina sõlmitakse kinnisvara müügileping 2 kuni 4 kuu jooksul broneerimislepingu allkirjastamisest, sõltuvalt sellest, kas tegemist on uusehitise või juba kasutuses olnud kinnisvara omandamisega.

Prindi